Причини да изберете aControl

Приложението следи за всички процеси свързани с контрола и организацията на работния процес в предприятията. Посредством различните си модули aControl следи за правата на достъп на всеки един от служителите, давайки реална информация за присъственото време и часовете, в които те са били на своето работно място. Системата поддържа работа на смени и предоставя възможност за създаване и изчисляване на групови и индивидуални работни графици за персонала. Събраната информация от графиците и реално отчетените събития, превръща aControl в мощен инструмент за планиране и анализ на фирмените процеси свързани с работата на предприятието.

Работни карти
Неограничен брой служители, длъжности и отделиWordPress
Нива на достъп
Потребители с персонални парола и права за достъп
Експорт
Вграден експорт в excel, pdf и csv
Справки и отчети
Детайлни справки и отчети за всеки модул и операция
Съвместимост
Съвместим с всички актуални Windows операционни системи
Демо
30 дни безплатен демо период с пълна фунционалност
База данни
Работа с неограничен брой MSSQL база данни
Хардуер
Вградена поддръжка на четци и контролери
Лиценз
Възможност за лицензиране за произволен период
Мониторинг
Интеграция с видеонаблюдение и визуализиране в наблюдател

Цялостна система за управление

РАБОТНИ ГРАФИЦИ
 • Индивидуален график на база съществуващ отдел, смяна или отделен служител
 • Работните графици се задава за определен период от време
 • Информация за броя часове, броя работници, продължителност на смяната и броя на работните дни
 • Мултиплициране на създаден график за отдел или смяна в определен времеви период
 • Автоматично изчисляване на допустимите часове според действащото законодателство
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ КАРТОНИ
 • Индивидуален картон с информация за всеки служител и неговото фирмено досие;
 • Информация относно активните в момента права на достъп за дадения служител;
 • Профилирано фирмено досие със снимка на служителя и цялата необходима информация;
 • Пълна история на направените до момента промени в заеманата длъжност, права на достъп, чип карти за достъп и други.
ФОРМА 76
 • Автоматично генерирана;
 • Възможност за валидиране при създаване на график;
 • Валидиране и на база реално постъпили данни за присъствие от системата за контрол на достъп;
 • Автоматични проверки за неправилно планиране на часове;
 • Цветова индикация и интерактивно табло за по-бърза обработка.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ ДЕФИНИРАНА НОРМА НА ПРОИЗВОДСТВО
 • Автоматично изчисляване на заработката на работник спрямо зададени коефициенти и вътрешнофирмена организация на работа
 • Коефициенти свързани с изчисляването на заплащането:
 • Кпр. - Коефициент на производителност

  Кприс. - Коефициент на присъствие

  Кз. - Коефициент на заместимост

  Рк. - Регулатор на качеството

  Кбр. - Коефициент на брака

  Ккв. – Коефициент на квалификация

 • Информация в реално време за изработката на всеки служител в края на работната смяна
ДЕФИНИРАНЕ НА ОТДЕЛИ
 • Адаптивна дървовидна структура отразяваща специфичната фирмена структура;
 • Задаване на различно работно време на всеки от отделите;
 • Задаване на сменност на служителите, спрямо даден отдел;
 • Бързо, лесно и удобно създаване, добавяне, редакция и премахване на отдели;
 • Възможност за задаване на права на достъп на база отдел или служител;
 • Възможност за лесна промяна на отдела на даден служител.
ОТСЪСТВИЯ
 • Въвеждане на болнични;
 • Въвеждане на планиран годишен отпуск;
 • Автоматично разнасяне на отсъствията и причината за тях в ГРАФИК;
 • Информация в реално време за въведените отсъствия на база служител, отдел или компания.
СПРАВКИ
 • Генерирани в реално време;
 • Справка за реално присъстващи;
 • Справка за присъствия и отсъствия спрямо одобрен планиран график;
 • Реално отработени часове;
 • Възможност на определяне на различни променливи спрямо вътрешнофирмените правила – наказание за закъснение, индикация за изработени допълнителни часове, фиксирани по време междинни почивки и други.

aControl е една от малкото системи, които покриват нуждите и изискванията на производствените предприятия, с които работя. Като интегратор на системи за Контрол на достъп, мога да твърдя, че aControl е лесен за интеграция и внедряване в оперативната дейност на всяко малко, средно или голямо предприятие.

Пламен Петков

Управител

Лесен и интуитивен продукт, даващ информация в реално време относно заложените графици, спрямо регистрираните събития за вход и изход на служителите. Продуктът е лесно адаптируем и универсален, удобен за работа както в производствени предприятия, така и в големи кантори като нашата.

Тодор Бъзински

Мениджър в ЧСИ

След дълго търсене на система, която да покрие дейностите в месопреработвателно предприятие като нашето, ние се спряхме на aControl. Системата успя да покрие спецификите в нашата дейсност, като предоставя изчерпателна управленска информация.

...

Майстор Цветко
8023

Фирмени картони

227

Контролери

1329

Потребители

627

Сваляния

FAQ – Често задавани въпроси и отговори

За какви фирми е подходящ aControl?

Приложението е подходящо, както за малки, така и за големи производствени предприятия, работещи на няколко смени. Продукта е изключително адаптивен и подходящ и за различни приложения свързани с контрол на достъпа в офиси или обществени сгради.

Каква е цената на aControl?

aControl е модулна система. Цената на продукта се определя на база ползваните модули. За да получите детайлна оферта, моля свържете се с нас.

Има ли ограничение за вида използвани контролери?

Системата е проектирана да бъде универсална, като вида на контрелерите и техния производител нямат значение.

Може ли aControl да бъде внедрен при вече изградена система за Контрол на достъп?

aControl може да бъде ползван с различни по вид марки и модели контрелери. Системата може да бъде внедрена като софтуерно решение при вече изградени системи, като управленско решение за анализ и обработване на информация.

Какви са ограниченията в aControl относно броя служители?

Няма ограничение от гледна точка на броя потребители и/или броя на чип карти и служители.

Може ли aControl да управлява едновременно повече от едно предриятие (юридическо лице)?

Системата поддържа различни обекти в едно юридическо лице или управлението на различни юридически лица, част от един холдинг от фирми. Нивата на достъп и обработка на информация, позволяват системата да обедини данните събрани в различни географски точки и да предостави необходимата управленска информация при фирми с централизирано управление.

Запиши се за нашия бюлетин. Бъди информиран.